Przejdź do treści
  • Bieżący Potrzeby
  • Rozliczenia i dokumenty
  • Twoje dane
  • Podsumowanie i zgody

Odpowiedz na kilka pytań dotyczących przyłączenia do sieci gazowej EWE

Zapotrzebowanie
Moc urządzenia w kW  
Moc urządzenia w kW  
Moc urządzenia w kW  
Moc urządzenia w kW  

Moc urządzeń gazowych 0,0 kW

Twoje przybliżone roczne zużycie gazu wynosi 0,0 m3 = 0,0 kWh

Moc umowna do 110 kWh/h

Moc przyłączeniowa do 10 m3/h dla gazu wysokometanowego (E) lub do 25 m3/h dla gazu zaazotowanego (Lw)

0
Zapotrzebowanie
Średnia moc kuchenki to 
 kW.
Średnia moc kotła to 
 kW.
Średnia moc kotła to 
 kW.
Średnia moc podgrzewacza wody to 
 kW.

Moc urządzeń gazowych 0,0 kW

Twoje przybliżone roczne zużycie gazu wynosi 0,0 m3 = 0,0 kWh

Moc umowna do 110 kWh/h

Moc przyłączeniowa do 10 m3/h dla gazu wysokometanowego (E) lub do 25 m3/h dla gazu zaazotowanego (Lw)

0

Wybrałeś zbyt dużo urządzeń, nie możesz kontynuować wypełniania wniosku. Skontaktuj się z nami telefonicznie: 123 800 00 lub mailowo: kontakt@ewe.pl

0

Kiedy chcesz odbierać gaz ziemny (podaj przewidywany termin)?

Czas realizacji budowy przyłącza liczony jest od chwili wpłacenia zaliczki i wynosi od 7 do 9 miesięcy.
W przypadku przyłączeń, gdzie wymagana jest rozbudowa sieci gazowej EWE, termin budowy przyłącza będzie wydłużony. Ostateczny termin budowy przyłącza wskażemy w umowie przyłączeniowej.
Pamiętaj! Rozpoczęcie dostarczania gazu będzie możliwe dopiero po zawarciu umowy kompleksowej. W tym celu konieczne będzie w późniejszym okresie wypełnienie wniosku online w wariancie „Gaz ziemny, mam przyłączenie”.

Kiedy chcesz odbierać gaz ziemny (podaj przewidywany termin)?

Ostateczny termin odbioru gazu ziemnego będzie określony po podpisaniu umowy handlowej oraz złożeniu do EWE prawidłowo wypełnionego podania o montaż gazomierza.

Uwagi

?
Warunek ten spełnia m.in. mapa do celów informacyjnych lub opiniodawczych w skali 1:500, 1:1000, 1:2000 uwzględniająca aktualny stan rozgraniczenia działek. Prosimy również o zaznaczenie na mapie proponowanej lokalizacji, gdzie będzie odbierane paliwo gazowe.

Mapa powinna zawierać plan zabudowy lub szkic sytuacyjny Twojego domu względem sieci gazowej EWE oraz sąsiadujących budynków.

Sprzedawca rezerwowy

Zgodnie z art. 5aa ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, publikujemy informację o sprzedaży rezerwowej w zakresie sieci gazowych EWE. Klienci przyłączeni do sieci gazowej EWE mają zapewnione dodatkowe zabezpieczenie i gwarancję dostaw gazu przez sprzedawcę awaryjnego, którym z urzędu jest EWE energia sp. z o.o. Natomiast aktualnie żaden sprzedawca, nie oferuje sprzedaży rezerwowej w zakresie sieci gazowych EWE.
Więcej informacji znajdziesz na stronie www.ewe.pl/sprzedaz-rezerwowa-i-sprzedaz-z-urzedu